Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ

Ил уурхай дээр байх ёстой бичиг баримтын жагсаалт

“улсын бүртгэлийн гэрчилгээ” гэж тухайн хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэснийг нотолж, улсын бүртгэлийн байгууллагаас эрх бүхий этгээдэд цаасан болон цахим хэлбэрээр олгох баримт бичгийг;

Related Articles

Responses

Your email address will not be published.