Related Articles

Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ

Ил уурхай дээр байх ёстой бичиг баримтын жагсаалт “улсын бүртгэлийн гэрчилгээ” гэж тухайн хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгэснийг нотолж, улсын бүртгэлийн байгууллагаас эрх бүхий этгээдэд…

Responses

Your email address will not be published.