ВЕКТОР ДАТА ТАТАХ

Вектор өргөтгөлтэй дата мэдээллийг татаж аваарай