Захиалга хүлээн авлаа

Сайн байна уу, бид таны захиалгыг хүлээн авлаа. Бид захиалгыг баталгаажуулж, идэвхжүүлэхийн тулд шаардлагатай арга хэмжээг авна.