Privacy Policy

  • ГИШҮҮНЧЛЭЛ

Вебсайтын бүртгэлийн хэсэгт холбогдох мэдээллээ бөглөж төлбөр төлөн бүртгэлээ албан ёсоор нээлгэсэн хувь хүнийг гишүүн гэж нэрлэнэ: 

  • ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН ЭРХ

Вэбсайтын систем ашигласны төлбөрийг төлж гишүүн болсноор та дараах эрхүүдийг эдлэх нээгдэх болно:

  • Мэргэжлийн программуудийг хязгааргүй эрхээр татах
  • Цахим номууд үнэ төлбөргүй татах
  • Хэрэгцээт ДАТА мэдээлэлийг үнэ төлбөргүйгээр татах
  • ГИШҮҮНЧЛЭЛИЙН ХУГАЦАА

2021 оны 12 сарын 31 өдөрийг дуустал 1 жилийн хугацаанд ашиглах хязгааргүй эрхтэй байна. 

  • ТӨЛБӨР

Гишүүн нь 1 жил тутамд 30000₮ (гучин мянган төгрөг) ний төлбөртэй байна.

(Жич энэхүү төлбөр нь ямар нэгэн датаны төлбөр огт биш. Зөвхөн системийн тогтвортой ажиллагааны зардал юм.)

Банк: Хаан Банк 
Данс: 5007808888
Нэр: Отгонжаргал
Төлбөр:  30,000₮  
Гүйлгээний утга: Бүртгүүлсэн Имэйл хаягаа заавал бичнэ үү 

(Төлбөр хийгдсэнээс хойш 1 цагийн дотор таны эрх албан ёсоор нээгдэх болно)